Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Název:                  DREAM ENTERTAINMENT s.r.o.

Sídlo:                    Jahodová 2702/127, 10600 Praha 10

IČ: 25656945                               DIČ:  CZ25656945

Vedená u Městského soudu v Praze Spisová značka: C 58656
 
Telefon:  +420 736 222 666

Email:     info@sexshopxxx.cz

Web:       

 

Seznam provozoven:

Kancelář a výdejní místo

DREAM ENTERTAINMENT s.r.o., Minská 1, 101 00 Praha 10

Provozní doba: 

 • Pondělí    10:00 - 17:00
 • Úterý        10:00 - 17:00
 • Středa      10:00 - 17:00
 • Čtvrtek     10:00 - 17:00
 • Pátek       10:00 - 16:00
 • Sobota     Zavřeno
 • Neděle     Zavřeno
 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. Informace

 • Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. 21 % DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 • Od 1. března 2017 se dle zákona č. 112/2016 Sb. vztahuje povinnost o elektronické evidenci tržeb na naše služby. Provádět elektronickou evidenci tržeb nám náleží u plateb přijatých v hotovosti nebo kartou.


3. Doručování zboží

 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději následující pracovní den. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající obratem a v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Cena a způsob doručení

 • Veškeré ceny uvedené v nabídce zboží jsou v Český korunách (CZK) a platné v daném okamžiku objednání. Tyto ceny je kupující povinen po uzavření Kupní smlouvy uhradit (vč. vybraného poštovného), dle zvolené volby platby a přepravy, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.
 • Dobírky a platby po ČR a na Slovensko probíhají vždy v CZK resp. dobírky, odesílané na SLOVENSKO jsou vždy odesílány v CZK, při předání v místě doručení jsou přepočteny dle aktuálního kurzu dle Slovenské pošty. (využívaný přepravce Česká pošta neumí odesílat dobírky v EUR)
 • Zboží je kupujícímu dodáváno dle zvolené dodací doby při objednání. O odeslání je zákazník vždy informován prostřednictvím mailu zaslaného na uvedenou mailovou adresu.
 • Prostřednictvím České pošty jsou zásilky odesílány v režimech: Doporučená zásilka, Balíky do ruky, Balíky na poštu. Dodání je závislé na zvoleném způsobu dodání.
 • Prodávající si volí variantu zásilky České pošty dle vlastního uvážení tak, aby byl balíček dodán v objednané dodací lhůtě. Může se stát, že přepravce zásilku ztratí, či jinak nedodá. V tomto případě nás prosíme neprodleně kontaktujte, abychom mohli co nejdříve sjednat nápravu. Taktéž se může stát, že zásilka dorazí dříve, než bylo objednáno, toto však není možné ovlivnit.
 • Kupující má právo zásilku při dodávání nepřebrat, pokud je zásilka viditelně poškozena přepravní společností. V tomto případě Vás prosíme o informování.
 • V případě zaslání zboží do zahraničí, prodávající nenese zodpovědnost za případné poplatky / doplatky jako je CLO, přepočty kurzu, DPH, dosílky apod., které jsou platné v daném státě při doručení zásilek přepravní společností. Vzniknou-li kupujícímu takovéto poplatky/doplatky, hradí je kupující. Tyto poplatky/doplatky nelze následně po prodávajícím vymáhat, protože s tímto byl každý kupující seznámen, resp. odsouhlasil a potvrdil přečtení a znění těchto Obchodních podmínek při závazné objednávce zaškrtnutím příslušného políčka. Objednávka nemůže být dokončena, pokud toto políčko a tudíž souhlas o přečtení Obchodních podmínek, není zaškrtnuto.
 
4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 • Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.
 • Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 • Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vrácenou částku.
 • Výjimky: Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; u smluv spočívajících ve hře nebo loterii; na zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • Tedy spotřebitel NEMŮŽE uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru (např. vibrátory, dilda, spodní prádlo), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

 • UPOZORNĚNÍ: Dle směrnice EU L 144_19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 6. 1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97_7_ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za tzv. Zboží zvláštního (intimního) charakteru a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i spodní prádlo a ostatní zboží, u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích.


5. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:
 • - uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný
 • - přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.
 • U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Místo práva na výměnu má kupující právo na přiměřenou slevu.
 • Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost prodávajícího
 
 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:
 • - u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • - u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.


6. Vyřízení reklamace

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář ke stažení zde.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Záruční doba, se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.
 • Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 • U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.
 
 

7. Zpracování osobních údajů

 • Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci kupuícího je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu „prodej zboží“, a jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 • Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu zpracovateli za účelem vyřízení obchodu ( např. doručení zboží) 
 • Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či jiným obchodním účelům.
 • Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá.
 
8. Ověřeno zákazníky

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.“

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze nově řešit mimosoudně.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 
 •  Jinak spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017 - aktualizováno 22.5.2018